İsfəhan Sənət Üniversitetinin “Yaşıl Mesaj” topluluğunun Urmu Gölü ilə bağlı özəl buraxılışı yayılmışdır چاپ
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۵۳

AZOH: İsfəhan Sənəti Üniversitetinin “Yaşıl Mesaj” öyrənci topluluğunun Urmu Gölü ilə bağlı özəl buraxılışı yayılmışdır. Geniş alanda çevrəçi öyrəncilər sarından yayımlanan “Firuzə Göl” (Göycə Göl) adlı özəl dərgidə “Urmu Gölü”nün qurudulması ilə bağlı belə başlıqlar atılmlşdır:

Barajlar(səddlər) İran Firizəsinin can bəlası.

“Urmu Gölü”ndə duz sonomisi təhlükəsi

“Urmu Gölü”nün quruması insan və doğa üçün faciədir.

“Urmu Gölü” Mövcüzə gözləyir.

Qaynaq Xəbər: AZOH

Türkcə Xəbər: GAQP