Urmu Gölünün qurudulması nəticəsində ətraf ərazilər və əkin torpaqlarına duz yayılır چاپ
چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۴۰

AZOH: Azərbaycanlılar Son nəfəslərini çəkən Urmu Gölü ilə bağlı müxtəlif formalarda öz etirazlarını bildirsələrdə, hələ ki, İran rejiminin diqqətini çəkməyə nail olmayıblar və Göl qurumaqda davam edir.

Yeri gəlmişkən yaxın günlərdə də (mayın 21-i , xordadın 1-i) Gölün qurudulması siyasəti ilə bağlı İran rejiminə Etiraz bildiriləcək. Kütləvi Etirazlar başda Urmu və Təbriz olmaqla Güney Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində gözlənilir.

Aşağıdakı foto iki il öncəyə aiddir. Fotoda Gölün duzunun ətraf ərazilərə yayılması müşahidə olunmqdadır:

http://odlaryurdu.org/urmu-golunun-qurudulmasi-n%C9%99tic%C9%99sind%C9%99-%C9%99traf-%C9%99razil%C9%99r-v%C9%99-%C9%99kin-torpaqlarina-duz-yayilir