انتقال آب ارس به دریاچه اورمیه منتفی شد چاپ
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۱۹

آذوح: مدیر‌عامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: انتقال آب ارس به دریاچه اورمیه جزو ۱۹ راهکار نجات این دریاچه نیست و از نظر وزارت نیرو منتفی است.

داود نجفیان در گفت‌و گو با خبرنگار فارس (ارس) در اردبیل اظهار داشت: جنگ امروز و چالش جدی بسیاری از دولت‌ها و کشورها چالش تامین منابع آبی است که برای حل این مشکلات رویکرد دولت تدبیر و امید رویکرد انتقال آب به شکل حوزه‌ای و همچنین توجه به سیاست تامین آب شرب و صنعت در اولویت و در مراحل بعدی تامین منابع آب کشاورزی است.

این مسئول تصریح کرد: جالب‌تر آنکه به دلیل شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور تعادلی بین مصرف و ورودی آب‌های زیرزمینی وجود ندارد به طوری که ۱۱ میلیارد متر‌مکعب بیشتر از ظرفیت آبخوان‌ها برداشت صورت می‌گیرد و اکثر دشت‌های ما به وضعیت افت و منفی برداشت رسیده است.