مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی: مسیری که تا اوایل بهار امسال با قایق طی میشد امروز با خودرو طی شد چاپ
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۲۰

آذوح: مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی از شکل گیری پدیده جدیدی در سواحل شمال غربی دریاچه اورمیه خبر داد که شن های روان مناطق کویری ایران را در ذهن تداعی می کند.

در منطقه ای به شعاع چندین کیلومتر مربع در محدوده ساحلی و نیز مرکزی دریاچه اورمیه، تپه های شنی وسیعی در حال شکل گیری است.

حسن عباس نژاد از تداوم بحران دریاچه اورمیه و پایین آمدن سطح تراز آن به کمترین میزان ثبت شده در یکصد سال اخیر خبر داد و افزود: سطح تراز دریاچه اورمیه در مهرماه ۱۳۹۲ به سطح ۳۶/۱۲۷۰ متر از آبهای آزاد کاهش یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۸ سانتی متری را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پارک ملی دریاچه اورمیه، ۷۰ درصد از عرصه آبی خود را از دست داده و تبعات زیست محیطی آن در حوضه آبخیز اعم از تشدید تغییرات اقلیم، تغییر کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی، تغییر کیفیت خاک زمین های کشاورزی منطقه و سرعت تخریب زیستگاه های این ذخیره گاه زیست کره ملموس گشته است و با گذشت زمان عمق بحران افزایش یافته و معضلات جدیدی حادث خواهد گردید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست افزود: وزش بادهای شدید در پهنه نمکی خشک شده دریاچه که سطح آن در اثر فرسایش سست شده است در برخی مناطق موجب ایجاد گرد و غبارهای شدید شده که به احتمال فراوان موجب انتقال ذرات نمک به سواحل و مناطق حاشیه ای دریاچه، به ویژه حاشیه شرقی خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی وضعیت فعلی دریاچه اورمیه را بحرانی ترین وضعیت مشاهده شده طی قرن اخیر اعلام کرد و افزود: محیط بانان و کارشناسان مسیری را که تا اوایل بهار امسال توسط قایق طی می کردند امروز برای رسیدن به جزایر دریاچه از خودرو استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: بی شک دریاچه امروز چشم انتظار عزمی جدی از جانب همه ذینفعان اعم از ملی و منطقه ای است که با دیدی وسیع و جامع، وارد عرصه نجات این دریاچه گردند که اگر امروز درنگ شود، شاید فردا بسیار دیر باشد.